Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Archiwum

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenia o zużytych i zbędnych składnikach majątkowych

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa informujemy, że w związku z brakiem zainteresowania nieodpłatnym przekazaniem ze strony innych jednostek, 87 zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, decyzją Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zostały przekazane w formie darowizny na rzecz Fundacji Nubia (KRS 00001800080) - 59 składników oraz Fundacji Dar Życia (KRS 000679583) - 28 składników.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa informujemy, że 4 zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, decyzją Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, zostały przekazane w dniu 04.02.2019 r. na Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.


Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa informujemy, że decyzją Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z dnia 31.07.2018r., 2 zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, wymienione w ogłoszeniu o zbędnych i zużytych składników mienia opublikowanego z 09.07.2018r., znak: BO.233.2.2018.JK.5, zostały przekazane w dniu 02.08.2018r. na rzecz Komendy Stołecznej Policji.

Metadane

Data publikacji : 26.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Kuchta