LEGISLACJA - Legislacja - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Legislacja

LEGISLACJA

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 4 i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r., poz. 1063) projekty rozporządzeń są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

 

Metadane

Data publikacji : 18.12.2012
Data modyfikacji : 12.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Piliszczuk, Starszy specjalista
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Piliszczuk, Starszy specjalista
Osoba modyfikująca informację:
Monika Okrzesik