Prawo - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Prawo

Prawo

Zbiór aktów prawnych zawiera wybrane jednolite teksty ustaw oraz aktów wykonawczych, stosowanych przede wszystkim w praktycznej działalności organów Inspekcji Farmaceutycznej.

UWAGA! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych nie stanowią źródła prawa.

Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i dzienników urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" i "Wydawnictwa elektroniczne".
Treść aktów prawnych dostępna jest na stronach sejmowych www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html w dziale "Internetowy Serwis Informacji Prawnej".

Akty prawne związane z inspekcją farmaceutyczną

§ Ustawa Prawo farmaceutyczne
§ Wykaz rozporządzeń do Prawa farmaceutycznego z obszaru Inspekcji Farmaceutycznej
§ Ustawa o zapobieganiu narkomanii
§ Wykaz rozporządzeń do ustawy o zapobieganiu narkomanii z obszaru Inspekcji Farmaceutycznej

 

Metadane

Data publikacji : 09.07.2007
Data modyfikacji : 09.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek