Rejestry - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Rejestry

Rejestry

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna prowadzi:

Główny Inspektor Farmaceutyczny:

  1. Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych (art. 109 pkt 11)
  2. Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych (art. 51c ust. 1 i 2)
  3. Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych
  4. Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi (art. 73a ust. 3 i 4)

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny:

  1. Rejestr aptek
  2. Rejestr aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych prowadzących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych

Zasady udostępniania informacji określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Ponadto zgodnie z przepisem Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 202r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.) Główny Inspektorat Farmaceutyczny prowadzi rejestr wpływających spraw i rejestr skarg i wniosków.

 

Metadane

Data publikacji : 09.07.2007
Data modyfikacji : 19.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek