Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w umowie ramowej nr 2019/02 częsc 2 Drukarki do etykiet


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w umowie ramowej nr 2019/1 część 1 Komputery stacjonarne i monitory


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publinczego w umowie ramowej nr 2019/2 część 2 Laptopy


Zakup, dostawa, wdrożenie SAP SQL Anywhere v16 (wraz z rocznym wsparciem producenta) lub licencji równoważnych i migracja baz danych

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Wzór umowy powierzenia


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń biurowych

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń biurowych - Ogłoszenie nr 574043 w biuletynie UZP

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania

Informacja z otwarcia ofert


Zapytanie ofertowe na Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisowania, utrzymania i wsparcia technicznego zaawansowanego serwera PBX Panasonic NS1000 i centrali analogowej PABX Panasonic KX-TDA100D wraz z osprzętem na okres 24 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 Wzór Umowy


Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów informacyjnych i promocyjnych

Załacznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO


Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług czystości w siedzibie GIF

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz Oferty

Załącznik nr 3 Wzór umowy o świadczenie usług czystości

Załączniki do wzoru umowy w formacie edytowalnym

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna wg. RODO


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na kompleksowej organizacji dwudniowych szkoleń Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 Klauzula Informacyjna


Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe - obsługa prawna i zastępstwo procesowe GIF w latach 2019-2020

Załącznik nr 2 i 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe - obsługa prawna GIF w zakresie postępowań karnych w latach 2019 - 2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kierowania samochodem powierzonym w terminie I – XII 2019r. w ilości 2008 godzin na rzecz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna


Zmiana treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - Wykaz tytułów po zmianie

Załącznik nr 2 - Oferta cenowa po zmianie

Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania na dostawę w prenumeracie prasy codziennej, czasopism oraz wydawnictw specjalistycznych w 2019r.

Załącznik nr. 1 wykaz tytułów

Załącznik nr. 2 formularz oferty

Załącznik do formularza oferty - oferta cenowa

Załącznik nr. 3 wzór umowy

Klauzula informacyjna RODO


Zmiana treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na wynajem 5 miejsc postojowych na parkingu strzeżonym całodobowym dla samochodów służbowych będących w posiadaniu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Formularz oferty

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna RODO


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 656539-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ


Zapytanie ofertowe dot. dostawy spersonalizowanych kalendarzy na rok 2019

Oferta

Klauzula informacyjna

Wzór umowy

Zdjęcie 1 - Kalendarz trójdzielny (góra)

Zdjęcie 2 - Kalendarz trójdzielny (dół)

Zdjęcie 3 - Kalendarz ksiązkowy

Zdjęcie 4 - Kalendarz ksiązkowy (wkładka)


Zapytanie ofertowe dot. zakupu, dostawy i wdrożenia oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi wraz ze wsparciem powdrożeniowym na okres 12 miesięcy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty

Wzór umowy


Informacja udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe w sprawie opieki medycznej na okres 19.08.2018-30.09.2020 r.

Załącznik a - Zakres usług medycznych

Załącznik b - Formularz ofertowy

Załącznik c - Projekt umowy


Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych

Komunikat nr 1 Załącznik nr 1 - wykaz materiałów eksploatacyjnych

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy do siedziby GIF materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopi

Załącznik nr 1- Wykaz materiałów eksploatacyjnych

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie GIF w terminie 01.07.2018 - 30.06.2019 r.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzor umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna


Zapytanie ofertowe dot. zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia zaawansowanego systemu telekomunikacyjnego w zakresie wynikającym szczegółowo z Załącznika nr 1 wraz z opieką powdrożeniową przez okres 12 miesięcy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty

Wzór umowy


Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie deduplikatora z kompresją wraz z 3 letnim wsparciem technicznym producenta z dnia 26.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe dot. dostawy i wdrożenia deduplikatora z kompresją wraz z 3 letnim wsparciem technicznym producenta

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty

Wzór umowy


Zapytanie ofertowe dot. dostawy i wdrożenia serwera proxy wraz z 5 letnim wsparciem technicznym producenta

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty

Wzór umowy


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym na 2018r.


Zapytanie ofertowe dot. kompleksowej organizacji konferencji EC ON HUMAN BLOOD, TISSUES, CELLS, CELLS AND ATMPS” w terminie 23-25.10.2018r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - program spotkania

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy


Informacja o zamknięciu postępowania dotyczącego kompleksowej organizacji konferencji EC ON HUMAN BLOOD, TISSUES, CELLS AND ATMPS w terminie 22-26.10.2018r.


Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej oranizacji konferencji EC ON HUMAN BLOOD, TISSUES, CELLS AND ATMPS w terminie 22-26.10.2018r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - program spotkania

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego samochodu osobowego klasa średnia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wzór umowy


Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w 2018 roku

Załącznik Nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 - wzór umowy

Załącznik do umowy - protokół odbioru


Zapytanie ofertowe na druk z dostawy 30 000 sztuk plakatów

Załącznik - Formularz oferty

Wzór umowy


Informacja o zamknięciu postepowania

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświdczenie

Wzór umowy


Informacja o zamknięciu postępowania

Zapytanie ofertowe na druk plakatów wraz z dostawą

Załącznik - Formularz oferty


Zapytanie ofertowe na usługi transportowe (kierowcy)

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy


Zapytanie ofertowe na wdrożenie systemu pocztowego Exchange

Załacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy


Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie macierzy dyskowej

Załacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy


Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie sprzętowego AntySpamu i macierzy dyskowej

Załacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Wzór umowy


Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych dla pracowników GIF w okresie 2017/2018 r.

Załącznik a. do zapytania ofertowego

Załącznik b. do zapytania ofertowego

Projekt umowy


Informacja o zamknięciu postępowania

Zapytanie ofertowe dotyczące opieki medycznej dla pracowników GIF w okresie 2017/2018

Formularz ofertowy, załączniki od 1 do 5

Opis przedmiotu zamówienia

Strona - warunki udziału


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług utrzymania czystości

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Wzór umowy

Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na świadczenie usług utrzymania czystości


Zapytanie ofertowe na najem samochodów osobowych

Formularz oferty

Wzór umowy najmu samochodów


Zapytanie ofertowe na dostawę skanerów i urządzenia wielofunkcyjnego

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Umowa - Dostawa skanerów i urządzenia wielofunkcyjnego

Załcznik nr 4 - Wzór protokołu odbioru

Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę skanerów i urządzenia wielofunkcyjnego


Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę do siedziby zamawiającego oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek

Załącznik nr. 1 - Wykaz wszystkich tonerów

Załącznik nr. 2 - Formularz oferty

Umowa - sukcesywna dostawa tonerów

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym na 2017 r.


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów okresowych oraz napraw samochodów służbowych

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz samochodów osobowych

Załącznik nr 3 - Umowa serwisowa


Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w 2017r. - ofertacja poniżej 30000 Euro

Formularz nr 1 - Oferta (pdf) (wersja doc)

Fromularz nr 2 -  Opis PZ

Umowa świadczenia na rzecz Zamawiającego usług transportowych (kierowcy) w 2017r.


Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług transportowych (kierowcy) w 2017r. - ofertacja poniżej 30000 Euro

Formularz nr 1 - Oferta

Fromularz nr 2 -  Opis PZ

Umowa świadczenia na rzecz Zamawiającego usług transportowych (kierowcy) w 2017r.


Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż serwerów 

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru


Zapytanie ofertowe na system monitorowania

OPZ - system monitorowania

Wzór oferty na system monitorowania

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru


Zapytanie ofertowe na system monitorowania

OPZ - system monitorowania

Wzór oferty na system monitorowania

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych

Załącznik nr 1 - Materiały eksploatacyjne do drukarek,  urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek

Załącznik nr 2 - Oferta

Umowa na zakup materiałów eksploatacyjnych

Załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy


Komunikat nr 1 - W sprawie zapytania ofertowego na system monitorowania

Zapytanie ofertowe na system monitorowania

OPZ - system monitorowania

Wzór oferty na system monitorowania

Formularz umowy - istotne postanowienia umowy na system monitorowania


Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych dla pracowników GIF

Warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Opis przedmiotu zamówienia dotyczącego swiadczenia usług medycznych dla pracowników GIF

Załącznik Nr1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr2 - Opis potencjału technicznego

Załącznik Nr3 - Liczba placówek medycznych - wykonawcy

Załącznik Nr4 - Wykaz placówek medycznych - wykonawcy w Warszawie

Załącznik Nr5 - Wykaz placówek medycznych - wykonawcy w Łodzi, Poznaniu, Krakowie oraz Katowicach


Zapytanie ofertowe na oprogramowanie

Wzór oferty na oprogramowanie

Umowa - Istotnie postanowienia umowy na oprogramowanie


Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy i biurowy

Komunikat nr 1 w sprawie zapytania ofertowego "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego"

Komunikat nr 2 w sprawie zapytania ofertowego "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego"

Formularz nr 1 - Wzór oferty na sprzęt komputerowy i biurowy

Umowa na sprzęt komputerowy i biurowy


Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług utrzymania czystości 

Formularz nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Formularz nr 2 - Oferta

Umowa o świadczenie usług utrzymania czystości - Wzór


Zapytanie ofertowe

Formularz nr 1 - Oferta

Formularz nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług prawniczych

Umowa - obsluga prawna - Wzór


Zapytanie ofertowe "Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług transportowych (kierowcy) w 2016 roku"

Formularz nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór Oferty

Formularz nr 2 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz nr 3 do zapytania ofertowego - Umowa - kierowca - usługi zewnętrzne


Komunikat nr 2 do zapytania ofertowego na "Stworzenie i utrzymanie systemu obsługi zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (system ZORZ)" - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na "Stworzenie i utrzymanie systemu obsługi zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (system ZORZ)" - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zapytanie ofertowe na "Stworzenie i utrzymanie systemu obsługi zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (system ZORZ)"

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na "Stworzenie i utrzymanie systemu obsługi zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (system ZORZ)"

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - specyfikacja plkiu XML z odmową

Załącznik nr 2 - Wzór umowy na "Stworzenie i utrzymanie systemu obsługi zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (system ZORZ)"

Załącznik nr 3 - Wzór oferty do zamówienia na "Stworzenie i utrzymanie systemu obsługi zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (system ZORZ)"


Komunikat do zapytania ofertowego na zakup materiałów eksploatacyjnych z dnia 16.09.2015 r.

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych

Załącznik nr 1 - Materiały eksploatacyjne do drukarek,  urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek

Załącznik nr 2 - Oferta

Umowa na zakup materiałów eksploatacyjnych

Załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy


Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji technicznych w zakresie zakupu usługi dostępu do systemu obsługi zgłoszeń odmów realizacji zamówienia

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do OPZ (opis schematu XML)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy - ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

Odpowiedzi do zapytań - ogłoszenie o świadczenie usług medycznych 09.07 (.docx)

Informacja dotycząca przesunięcia terminu składania ofert na świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego(.pdf)

Zawiadomienia o unieważnieniu ogłoszenia część 1

Ponowne ogłoszenie o wyborze oferty część 1 


Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - treść ogłoszenia (.doc)

Warunki udziału w postępowaniu na świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami w postepowaniu na świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego


Ogłoszenie o wyborze ofert w postępowaniu na zakup sprzetu komputerowego i oprogramowania

Część 1: komputery i laptopy z oprogramowaniem
Część 2: drukarki
Część 3 : licencje na oprogramowanie
Część 4 : urządzenia wielofunkcyjne

 


Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi sprzątania biura przy ul. Senatorskiej 12 - treść ogłoszenia (.doc)

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi sprzątania biura przy ul. Senatorskiej 12

Wzór oferty do zamówienia na świadczenie usługi sprzątania biura przy ul. Senatorskiej 12

Wzór umowy do zamówienia na świadczenie usługi sprzątania biura przy ul. Senatorskiej 12


Ogłoszenie o przetargu:

Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w tym:
Część 1: komputery i laptopy z oprogramowaniem
Część 2: drukarki
Część 3 : licencje na oprogramowanie
Część 4 : urządzenia wielofunkcyjne


Ogłoszenie o wymiana wykładziny w trzech etapach w pomieszczeniach przy ul Senatorskiej 12 - treść ogłoszenia (.pdf)

Opis przedmiotu zamówienia na wymianę wykładziny w trzech etapach w pomieszczeniach przy ul Senatorskiej 12

Specyfikacja wykładziny

Wzór oferty do zamówienia na wymianę wykładziny w trzech etapach w pomieszczeniach przy ul Senatorskiej 12

Wzór umowy do zamówienia na wymianę wykładziny w trzech etapach w pomieszczeniach przy ul Senatorskiej 12


Ogłoszenie o wyborze oferty na: "Realizacja umów ramowych zawartych 05.09.2014 przez CUW na określenie warunków dotyczących udzielania i realizacji zamówień szczegółowych na dostawę komputerów stacjonarnych dla JAP - dostawa 6 komputerów i 6 monitorów "


Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług transportowych (kierowcy) w II-XII. 2015 r. - treść ogłoszenia (.doc)

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług transportowych (kierowcy) w II-XII. 2015 r.

Wzór oferty do zamówienia na świadczenie usług transportowych (kierowcy) w II-XII. 2015 r.

Wzór umowy do zamówienia na świadczenie usług transportowych (kierowcy) w II-XII. 2015 r.


Ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w 2015r w Biurze Dyrektora Generalnego - treść ogłoszenia (pdf), treść ogłoszenia (.doc)

Opis przedmiotu zamówienia na Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w 2015r w Biurze Dyrektora Generalnego

Wzór oferty do zamówienia na Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w 2015r w Biurze Dyrektora Generalnego

Wzór umowy do zamówienia Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w 2015r w Biurze Dyrektora Generalnego


Ogłoszenie o wyborze oferty na "Realizację umów ramowych zawartych 05.09.2014 przez CUW na określenie warunków dotyczących udzielania i realizacji zamówień szczegółowych na dostawę komputerów stacjonarnych dla JAP  - dostawa 14 szt. komputerów”

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Realizację umów ramowych zawartych 05.09.2014 przez CUW na określenie warunków dotyczących udzielania i realizacji zamówień szczegółowych na dostawę laptopów dla JAP  - dostawa 10 laptopów”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o nazwie hurtownie do obsługi Departamentu Nadzoru w GIF"

Ogłoszenie o wyborze oferty na: "Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o nazwie hurtownie do obsługi Departamentu Nadzoru w GIF"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: "Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o nazwie hurtownie do obsługi Departamentu Nadzoru w GIF"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: "Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o nazwie hurtownie do obsługi Departamentu Nadzoru w GIF"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: "Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o nazwie hurtownie do obsługi Departamentu Nadzoru w GIF"

 

Metadane

Data publikacji : 26.02.2010
Data modyfikacji : 26.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Emil Bujniak
Osoba modyfikująca informację:
Emil Bujniak