Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Aktualności

Konferencja dotycząca produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych (ATMP-HE) – zgłoś się już dziś!

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania wytwarzaniem produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych (ATMP-HE). Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, Główny Inspektorat Farmaceutyczny organizuje 13 listopada w Warszawie konferencję poświęconą aktualnym wymaganiom prawnym dla wytwarzania ATMP-HE.

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej – wyjątki szpitalne otwierają drogę do leczenia wielu chorób lub urazów. Badania rozwojowe i wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej są obecnie najprężniej rozwijającym się działem medycyny gwarantującym dostęp Pacjentom do najwyższych standardów terapii i leczenia. Są to innowacyjne i nowatorskie produkty lecznicze z ogromnym potencjałem, gwarantujące w przyszłości prowadzenie ukierunkowanych terapii w medycynie spersonalizowanej dającej pacjentom możliwość prowadzenia u nich indywidualnego toku leczenia. Wytwarzanie tych produktów wymaga specjalistycznej wiedzy naukowej oraz bardzo kosztownego i nowoczesnego wyposażenia.

Dodatkowo polski sektor farmaceutyczny ma olbrzymi potencjał badawczo-rozwojowy oraz jest najbardziej aktywnym sektorem gospodarki pod kątem innowacyjności.

W trosce o jakość przygotowywanych przez Państwa jednostki produktów, chcielibyśmy zaprosić Państwa na konferencję poświęconą aspektom prawnym wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych (ATMP-HE). Jakość tych produktów odgrywa bowiem główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności terapii zaawansowanej realizowanej przez polskie jednostki służby zdrowia.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi przedstawicieli jednostek służby zdrowia i innych podmiotów, które prowadzą bądź planują prowadzić działalność w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych (ATMP-HE), na przepisy prawa, które nakładają na takie jednostki obowiązek posiadania zgody Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie działalności. Ponadto chcielibyśmy zapoznać Państwa z wymaganiami, jakie powinny zostać spełnione w procesie wytwarzania produktów terapii zaawansowanej.

Zapraszamy do rejestracji przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie: https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/konferencja-dotyczaca-w/1309,Wstep.html. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz pierwszeństwo w uczestnictwie przedstawicieli jednostek służby zdrowia, potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przekazane wiadomością mailową na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Konferencja „Wymagania prawne dla wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych (ATMP-HE)

13 listopada 2018 r., Warszawa, Centrum Konferencyjne „Golden Floor”, Chłodna 51

Formularz rejestracyjny - https://www.gif.gov.pl/pl/form/dodaj11,Konferencja-informacyjna.html