Cios w mafię lekową - Aktualności - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Aktualności

Cios w mafię lekową

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wzięli udział we wspólnej akcji z organami ścigania wymierzonej w tzw. mafię lekową. Ponad 300 policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i funkcjonariuszy innych jednostek Policji, wspólnie z prokuratorami z Prokuratury Regionalnej w Warszawie oraz inspektorami farmaceutycznymi na terenie 9 województw, przeszukało 120 aptek, biur rachunkowych, miejsc zamieszkania oraz miejsc przechowywania dowodów. W wyniku zorganizowanej akcji zostało zatrzymanych 11 osób pod zarzutem działania w sprawie tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków.

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu od dłuższego czasu prowadzi czynności dot. działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji leków na bardzo dużą skalę, praniem pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu oraz fałszowaniem dokumentów.

Członkowie grupy skupowali, na podstawie fałszywych dokumentów zapotrzebowań, leki na terenie całego kraju, z przeznaczeniem do wywozu poza granice Polski. Dotyczyło to m.in. leków onkologicznych, przeciwzakrzepowych i kardiologicznych, w tym leków znajdujących się w wykazie Ministerstwa Zdrowia jako zagrożone brakiem dostępności w Polsce. Następnie leki te sprzedawane były do polskich hurtowni farmaceutycznych z przeznaczeniem na eksport lub bezpośrednio do hurtowni zagranicznych - z zyskiem mogącym sięgać nawet 100 procent ceny zakupu w aptece. Przestępstwo polegające na odwróconym łańcuchu dystrybucji leków spowodowane jest m. in. tym, że leki w Polsce tych samych producentów są tańsze niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Wsparciem dla funkcjonariuszy organów ścigania byli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. W charakterze ekspertów uczestniczyło ok. 50 inspektorów farmaceutycznych, na co dzień pracujących w Wojewódzkich Inspektoratach Farmaceutycznych oraz kilku inspektorów ds. obrotu hurtowego zatrudnionych w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Inspektorzy zaangażowani w akcję udzielali niezbędnej merytorycznej pomocy funkcjonariuszom dokonującym przeszukań i późniejszych zatrzymań. Na co dzień praca inspektorów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej koncentruje się wokół nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa leków dostarczanych do pacjentów poprzez prowadzenie systematycznych kontroli. Doświadczenie w obszarze nadzoru sprawowanego poprzez liczne inspekcje powoduje, że przedstawiciele PIF mogą służyć swoją ogromną wiedzą w trakcie wspólnych akcji z organami ścigania.

Jak ustalili śledczy, grupa, by pozyskać duże ilości leków trudno dostępnych, na których jest największy zysk współpracowała z wieloma aptekami znajdującymi się na terenie całej Polski. Jednorazowa wartość zakupu leków przez zorganizowaną grupę przestępczą w aptece wahała się w granicach 14-200 tys. zł miesięcznie. Łączna wartość eksportu leków sięgała 10 mln zł miesięcznie.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono kilkaset tysięcy złotych oraz ekskluzywne samochody i biżuterię, których wartość przekracza milion złotych. Zatrzymano 11 osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.  Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Przestępcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a policjanci i prokuratorzy już planują kolejne zatrzymania w sprawie.

Informacja na stronie Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Informacja na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu