Uwaga na wysokie temperatury - Aktualności - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Aktualności

30.07.2019

Uwaga na wysokie temperatury

Przypominamy, iż zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne zakazany jest obrót, a także stosowanie produktów leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym oraz produktami leczniczymi, w odniesieniu do których upłynął termin ważności. Z uwagi na obecnie panujące warunki atmosferyczne tj. bardzo wysokie temperatury zwiększyło się ryzyko wystąpienia przypadków transportu i przechowywania produktów leczniczych w warunkach nieodpowiadających dla nich wymaganiom.

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina podmiotom zajmującym się obrotem produktami leczniczymi o obowiązku przechowywania i transportu produktów leczniczych w odpowiednich warunkach oraz o konieczności dokładnej weryfikacji czy dostarczane produkty były transportowane i przechowywane zgodnie z wymogami dla danego produktu. W przypadku podejrzenia, że dostarczane produkty nie odpowiadają wymaganiom jakościowym zarówno Osoba Odpowiedzialna jak i kierownik apteki mają obowiązek zawiadomić o tym organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz uniemożliwić dalszy obrót takimi produktami.