Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Aktualności

Spotkanie w sprawie systemu weryfikacji autentyczności leków

3 września 2019 r. w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenia Importerów Równoległych w celu podsumowania pierwszego półrocza obowiązywania Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazał jak istotną rolę pełni prawidłowo funkcjonujący system weryfikacji autentyczności leków, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim Pacjentom. Podkreślił, że eliminacja sfałszowanych produktów leczniczych z rynku może być skuteczna dzięki ciągłemu doskonaleniu rozwiązań informatycznych oraz poprzez stałą edukację jego użytkowników. Dodał, że szczęśliwie, od momentu rozpoczęcia funkcjonowania Polskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków, nie stwierdzono w polskich aptekach ani w punktach aptecznych przypadków sfałszowania produktów leczniczych.

W podsumowaniu zaprezentowano efekty działającego od 9 lutego 2019 r. systemu. Analiza dotyczyła zidentyfikowanych problemów już rozwiązanych oraz dalszą perspektywę rozwoju tych obszarów, które mogą w przyszłości udoskonalić działanie narzędzia po stronie jego użytkowników.