Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Aktualności

Krajowa konferencja na temat walki z fałszowaniem produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi

26 listopada 2019 r. odbyła się „Krajowa konferencja na temat walki z fałszowaniem produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi”. Konferencja zorganizowana została przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego przy współudziale i środkach Komisji Europejskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele:

 • Komisji Europejskiej,
 • Europolu,
 • Narodowego Instytutu Zarządzania Funduszami Ubezpieczeń Zdrowotnych,
 • Healt Action International,
 • Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 • Narodowego Instytutu Leków,
 • eHAction,
 • European Directorate of the Quality of Medicines (EDQM),
 • Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ,
 • Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Problematyka sfałszowanych leków jest niezwykle ważna w kontekście dbania o bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów w kraju i na świecie. Wymiana doświadczeń i wiedzy eksperckiej pozwoliła na szersze omówienie zagadnień w kontekście istniejących zagrożeń, sposobów ich eliminowania, prowadzonych działań zwalczania obecności sfałszowanych leków oraz roli prowadzonych kampanii edukacyjnych, których zadaniem jest zwiększanie świadomości społecznej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia całej konferencji pod adresem:

Wersja polska:

https://uplive.pl/live/goldenfloor_pol/

Wersja angielska:

https://uplive.pl/live/goldenfloor/