Wycofanie Rutinoskorbinu - Aktualności - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Aktualności

Wycofanie Rutinoskorbinu

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 10/WC/2014 z 13.03.2014 r. wycofał z obrotu na terenie całego kraju wskazane w załączniku do decyzji serie produktu leczniczego Rutinoscorbin, w związku z decyzją własną podmiotu odpowiedzialnego. Powodem podjęcia decyzji było stwierdzenie niedotrzymania standardów produkcyjnych przez jednego z dostawców substancji czynnej.

  • tabletki
    tabletki

Podmiot odpowiedzialny na swojej stronie internetowej www.gsk.com.pl zamieścił komunikat „GSK dobrowolnie wycofuje niektóre serie produktów Rutinoscorbin i Rutinoscorvit z hurtowni, aptek i rynku pozaptecznego”, zawierający dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie. Ponadto firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare uruchomiła infolinię, w przypadku dodatkowych pytań ze strony klientów i pacjentów.

Link do decyzji Głownego Inspektora Farmaceutycznego nr 10/WC/2014 z 13.03.2014 r.