Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Aktualności

03.04.2014

Spotkanie koła eksperckiego ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

W dniach 25-27 marca 2014r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny we współpracy z organizacją zrzeszającą inspektorów farmaceutycznych z całego świata - Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme – PIC/S, gościł międzynarodowe koło eksperckie ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD).

Ponad 60 inspektorów farmaceutycznych  reprezentujących 27 krajów świata spotkało się w Warszawie na drugim  kole eksperckim ds. DPD  PIC/S połączonym ze szkoleniem dla inspektorów, aby dyskutować o najnowszych rozwiązaniach zawartych w przewodniku DPD przygotowanym przez PIC/S.Zdjęcie grupowe uczestników spotkania koła eksperckiego ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej - kliknięcie spowoduje powiększenie zdjęcia.

Spotkanie zostało uroczyście otwarte przez Panią Minister – Zofię Ulz, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Panią Audny Stenbraaten - przewodniczącą grupy roboczej PIC/S DPD. W pierwszym dniu spotkania odbyły się wykłady z zakresu sfałszowanych produktów leczniczych i metod ich wykrywania w legalnym łańcuchu dystrybucji oraz wykłady i warsztaty dotyczące prawidłowych warunków transportu produktów leczniczych. Drugi dzień został w całości poświęcony na szkolenia i warsztaty z zarządzania jakością produktów leczniczych i analizy ryzyka. W trzecim dniu inspektorzy zapoznali się z możliwościami zwalidowanych systemów komputerowych oraz wysłuchali prezentacji o dystrybucji leków i wydawaniu zezwoleń w różnych krajach członkowskich.

Nasi goście byli bardzo zadowoleni z odbytych sesji szkoleniowych oraz z wizyty w Warszawie i w Polsce.

 

 • Otwarcie spotkania koła eksperckiego ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Na zdjęciu widoczni od lewej Zofia Ulz, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Aundy Sternbraten, przewodnicząca spotkania oraz Krzysztof Inglot, prowadzący spotkanie.
  Otwarcie spotkania koła eksperckiego ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Na zdjęciu widoczni od lewej Zofia Ulz, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Aundy Sternbraten, przewodnicząca spotkania oraz Krzysztof Inglot, prowadzący spotkanie.
 • Zofia Ulz, Głowny Inspektor Farmaceutyczny podczas otwarcia spotkania koła eksperckiego ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
  Zofia Ulz, Głowny Inspektor Farmaceutyczny podczas otwarcia spotkania koła eksperckiego ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 • Uczestnicy spotkania koła eksperckiego ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Na pierwszym planie przedstawiciele Taiwan FDA.
  Uczestnicy spotkania koła eksperckiego ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Na pierwszym planie przedstawiciele Taiwan FDA.
 • Uczestnicy spotkania koła eksperckiego ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Na pierwszym planie przedstawicie z Ghany.
  Uczestnicy spotkania koła eksperckiego ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Na pierwszym planie przedstawicie z Ghany.
 • Uczestnicy spotkania koła eksperckiego ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Na pierwszym planie członkowie grupy roboczej, która przygotowała spotkanie.
  Uczestnicy spotkania koła eksperckiego ds. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Na pierwszym planie członkowie grupy roboczej, która przygotowała spotkanie.