Nadzór nad obrotem - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Nadzór nad obrotem

Nadzór nad obrotem

2011

Część dyspozytywna decyzji DECYZJI numer GIF-N-411/39-30/MP/11 z dnia 18.11.2011r. w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przez Anchor Sp. z o.o.

Część dyspozytywna decyzji numer GIF-N-411/39-17/MP/11 z dnia 19.08.2011r. w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przez Anchor Sp. z o.o.

Część dyspozytywna decyzji numer GIF-N-411/195-41/MEK/11 z dnia 12.08.2011 r. w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przez AN Pharmacy Sp. z o.o.

OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia - z dnia 4.05.2011

Decyzja znak GIF-N-412/198-3/MP/11 z dnia 21.01.2011 uchylająca decyzję GIF-N-412/198-2/AML/10 z dnia 07.09.2010 wydaną P.H.U. Hurtowni Farmaceutycznej PARAFARM

Decyzja znak GIF-N-412/282-23/MP/11 z dnia 20.01.2011 o dostosowaniu oraz uchyleniu decyzji numer GIF-N-412/282/AR/10 wydanej Hurtowni Farmaceutycznej Pharmatrade Sp. z o.o.

Decyzja znak GIF-N-411/194-1/PŁ/11 z dnia 23.03.2011 dotycząca unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej Zioła Polskie Sp. z o.o.
Decyzję doręczono stronie dnia 28.03.2011r. o godz. 15:00

Decyzja znak GIF-N-411/195-2/MP/11 z dnia 23.03.2011 dotycząca unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej AN Pharmacy Sp. z o.o.
Decyzję doręczono stronie dnia 28.03.2011r. o godzinie 15:00

Decyzja znak GIF-N-411/29/II-11/MP/11 z dnia 09.03.2011 o uchyleniu decyzji GIF-N-411/29/II-2/MP/11 dotyczącej hurtowni farmaceutycznej Salus International

Decyzja znak GIF-N-411/39-1/MP/11 z dnia 03.03.2011 - odmowa wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji znak: GIF-N-411/39/MP/11

Decyzja znak GIF-N-411/39/MP/11 z dnia 22.02.2011 dotycząca unieruchomienia  Hurtowni Farmaceutycznej ANCHOR Sp. z o.o. przy ul. Zastawie III w Choroszczy

Decyzja znak GIF-N-411/29/II-4/MP/11 z dnia 03.03.2011 - odmowa wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji znak: GIF-N-411/29/II-2/MP/11

Decyzja znak GIF-N-411/29/II-2/MP/11 z dnia 22.02.2011 dotycząca unieruchomienia  Hurtowni Farmaceutycznej SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. przy ul. Pułaskiego 9 w Katowicach
 

2010

Decyzja znak GIF-N-412/198-2/AML/10 z dnia 7.09.2010 dotycząca unieruchomienia  Hurtowni Farmaceutycznej PARAFARM Piotr Kenig  zlokalizowanej przy ul. Zdrowotnej 1073 w Jasienicy.
Uchylona decyzją GIF-N-412/198-3/MP/11 z dn. 21.01.2011

Decyzja znak GIF-N-412/282/AR/10 z dnia 19.08.2010 dotycząca unieruchomienia  Hurtowni Farmaceutycznej Pharmatrade Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Lotników 1 w Zielonej Górze.
Uchylona decyzją GIF-N-412/282-23/MP/11 z dn. 20.01.2011
 

2009

Decyzja znak GIF-N-412/8-21/1/AR/09 z dnia 9.10.2009 dotycząca modelu sprzedaży "bezpośredniej" AstraZeneca Polska Sp. z o.o.

Postanowienie znak GIF-N-412/8-21/1/JN/09 z dnia 12.08.2009 dot. decyzji znak GIF-N-412/8/21/AR/09 z dnia 16.07.2009.

Decyzja znak GIF-N-412/8-21/AR/09 z dnia 16.07.2009 dotycząca modelu sprzedaży "bezpośredniej" AstraZeneca Polska Sp. z o.o.