Decyzja Nr 10/WC/2014 z dnia 13-03-2014 - Decyzje od 1 stycznia 2013 - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Decyzje od 1 stycznia 2013

Decyzja Nr 10/WC/2014 z dnia 13-03-2014

W dniu 13 marca 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu określonych serii produktu leczniczego Rutinoscorbin. Przyczyną podjęcia decyzji było otrzymanie informacji od podmiotu odpowiedzialnego o niedotrzymywaniu standardów produkcyjnych przez jednego z dostawców substancji czynnej.