Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Komunikaty

21.07.2016

KOMUNIKAT NR 5/2016 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO z dnia 21 lipca 2016r.

W sprawie procesu pobierania opłat z tytułu wydania oraz zmiany zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

W celu usystematyzowania oraz usprawnienia procesu pobierania opłat z tytułu wydania oraz zmiany zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje:

  •  opłaty, o których mowa w art. 74 ust. 6 i 6a stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym i pobierane są za wydanie zezwolenia bądź decyzji zmieniającej zezwolenie - nie za złożenie wniosku;
  •  obowiązek uiszczenia ww. opłat powstaje z dniem prawidłowego doręczenia stronie zezwolenia bądź decyzji zmieniającej zezwolenie;

opłata uiszczona przed dniem prawidłowego doręczenia decyzji jest nienależna i podlega zwrotowi;

  •  termin na uiszczenie opłaty wynosi 14 dni od daty prawidłowego doręczenia decyzji;
  •  opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego: NBP o/o w Warszawie nr: 30 1010 1010 0056 2722 3100 0000 .