Komunikaty 2012-2008 - Archiwum - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Archiwum

Komunikaty 2012-2008

Rok 2012

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego  Inspektora Farmaceutycznego z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania przez niezidentyfikowane osoby rzekomego komunikatu Mazowieckiego Wojewódzkiego  Inspektora Farmaceutycznego 

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 6/2012  z dnia 30 października 2012r. w sprawie przygotowania Dokumentacji Głównej Miejsca Prowadzenia Działalności dla wytwórcy, importera i dystrybutora substancji czynnych

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 5/2012 z dnia 26 pażdziernika 2012r. w sprawie szczepionek przeciw grypie

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 4/2012 z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nowych wymagań dotyczących wytwórców, importerów oraz dystrybutorów substancji czynnych

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 3/2012 z dnia 23 lipca 2012 dotyczący nielegalnego handlu niedopuszczonymi do obrotu produktami leczniczymi Melanotan I i Melanotan II

Komunikat Nr 2/2012 Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie sposobu przygotowania Dokumentacji Głównej Miejsca Prowadzenia Działalności

Komunikat ze spotkania przedstawicieli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i samorządu aptekarskiego w Święcicach

Komunikat  Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 1/2012  z dnia 12 marca 2012 r.  w sprawie obowiązku utworzenia w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej

Rok 2011

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 3 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie wymogów lokalowych i kadrowych dotyczących działów farmacji szpitalnej oraz obowiązków podmiotu wykonującego działalność leczniczą związanych z utworzeniem w przedsiębiorstwie tego podmiotu działu farmacji szpitalnej.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 2 z dnia 19 października 2011 w sprawie wypisywania recept na produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe.

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 22 lipca 2011.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 1 z dnia 13 maja 2011 w sprawie dopuszczalności sprzedaży produktów leczniczych za pośrednictwem serwisu Allegro.

Wezwanie do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia oraz zaniechania dalszych naruszeń - AN Pharmacy Sp. z o.o.

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie formy publikacji Farmakopei Polskiej.


Rok 2010


Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 2 z dnia 20 października  2010 r. w sprawie podszywania się pod pracowników GIF.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie obowiązku przechowywania produktów leczniczych termolabilnych w warunkach zgodnych z wymaganiami określonymi przez wytwórcę lub podmiot odpowiedzialnyRok 2009

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6 września 2009 r.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 3 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zasad wydawania dokumentów wytworzonych w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym i opłat wnoszonych z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 5 marca 2009 r. dotyczący wycofania z obrotu i stosowania produktu leczniczego Cardiamid-Coffein.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 4 marca 2009 r. dotyczący wycofania z obrotu i stosowania produktu leczniczego LAKCID.

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. z 2008 r. Nr 210, poz. 1327)

 

Rok 2008 

Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008r w sprawie komunikatów z dnia: 18 marca 2008r., 14 sierpnia 2008r., 29 września 2008r.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 4 listopada 2008 r. dotyczący stosowania Aneksu 20 „Zarządzanie Ryzykiem Jakości” Europejskiego Przewodnika Dobrej Praktyki Wytwarzania Produktów Leczniczych Przeznaczonych dla Ludzi i Zwierząt

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 2 października 2008 r. dotyczący opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zastosowania art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, póz. 271) do produktów leczniczych, które nie uzyskały przedłużenia ważności pozwolenia po dniu 31 grudnia 2008 r.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie leków recepturowych i aptecznych sporządzanych przez szpital w Piszu

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie zastosowania art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271) do produktów leczniczych, które nie uzyskały przedłużenia ważności pozwolenia po dniu 31 grudnia 2008r.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 11 kwietnia 2008r. dotyczący niezgodnego ze wskazaniami zastosowania leków w celu dokonania nielegalnej aborcji. 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie  zastosowania art. 29 ust 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne do produktów leczniczych, które nie uzyskały przedłużenia okresu ważności pozwolenia po 31 grudnia 2008 r. oraz opinii Departamentu Prawnego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (Dp-71/08/tlk) w tym zakresie.

Linki do przedmiotowych dokumentów:

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/komunikat_18032008.pdf 

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/dpue_opinia_18032008.pdf