Komunikaty 2003-2007 - Archiwum - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Archiwum

Komunikaty 2003-2007

Rok 2007

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
z dnia 16 października 2007 r.


Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wytwarzania i importu produktów leczniczych weterynaryjnych

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie produkty leczniczego VIRACEPT

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie szczepionki Euvax B.

Informacja Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 14 maja 2007 r. dla aptek i hurtowni w sprawie zwrotów Corhydronu.

Informacja Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia a Przedsiębiorstwem Farmaceutycznym JELFA S.A.

Komunikat Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z dnia 05 marca br.
w spr. wprowadzenia
procedury udzielenia zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych, dotyczący wyrobu medycznego One Touch@ prod. Life Scan

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wykorzystania dotychczasowych materiałów opakowaniowych.

 

Rok 2006

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 24.11.2006r. w sprawie przekazywania informacji o decyzjach dot. wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.


Komunikat Ministra Zdrowia skierowany do aptek
     - Załącznik do komunikatu (Druk raportu dotyczący zwracania leku CORHYDRON) - .doc
     - Załącznik do komunikatu (Druk raportu dotyczący zwracania leku CORHYDRON) - .pdf

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dn. 9.11.2006r.
  - zobowiązujący Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych do kontroli hurtowni

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dn. 9.11.2006r.
do Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych   - w sprawie dyżurów

 

Oświadczenie Rzecznika Prasowego Ministerstwa Zdrowia

Apel Ministra Zdrowia do pracowników ochrony zdrowia o zwrócenie szczególnej uwagi w stosowaniu leku Corhydron 250

Apel Ministra Zdrowia do pacjentów o zwrócenie szczególnej uwagi w stosowaniu leku Corhydron 250

 

Komunikat nr 6 Dyrektora Generalnego z dnia 25-10-2006
o komunikacie Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie towarów paczkowanych

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Prezesa Głównego Urzędu Miar
w sprawie towarów paczkowanych

Komunikat nr 4 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 01-08-2006
w sprawie badań jakościowych produktów leczniczych

Komunikat nr 3 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 24-05-2006
w sprawie produktu leczniczego VINCRISTIN (vincristini sulfas) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 mg, kategoria dostępności "Lz.", pozwolenie Nr R/1174 z dnia 28.04.1999r., przedłużone do dnia 31.12.2008 r.)

Komunikat nr 1 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 02-01-2006
w sprawie poinformowania o przystąpieniu polskiej inspekcji farmaceutycznej do PIC/S.


Rok 2005

Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 19-12-2005
w sprawie materiałów opakowaniowych.
Uwaga! treść niniejszego komunikatu zastępuje treść Komunikatu z dnia 26-10-2005

Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 26-10-2005
w sprawie materiałów opakowaniowych.

Komunikat nr 9 z dnia 17-10-2005
w sprawie wpisania Ketaminy (2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan) na listę substancji psychotropowych grupy II-P.

Komunikat nr 7 z dnia 4-08-2005
w sprawie wejścia w życie nowych rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiejo nr 273/2004, 111/2005 i 1277/2005 dotyczących prekursorów narkotykowych.

Komunikat nr 5 z dnia 17-06-2005
w sprawie dokumentacji dotyczącej zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych w latach poprzednich przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub Krajowego Inspektora Farmaceutycznego.

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 05-05-2005
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komunikat z dnia 25-04-2005
dotyczący terminu pozostawania w obrocie na terenie RP produktów leczniczych łącznie posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w procedurze centralnej i w procedurze krajowej.

Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 01-03-2005
w sprawie wykazu jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji farmaceutów.

Komunikat z dnia 23-02-2005
Wydany w związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami na temat produktów leczniczych niespełniających wymogów jakościowych.

Komunikat z dnia 01-02-2005
w sprawie udostępnienia Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych.

Komunikat z dnia 21-01-2005
w sprawie wstrzymania w obrocie produktów AZACTAM, DURACEF, MAXIPIME, CEFZIL wytwarzanych przez firmę Bristol Myers Squibb S.r.l. Sermoneta (Latina), Włochy.


Rok 2004

Komunikat Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 28-12-2004
w sprawie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które w procesie postępowania o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, nie miały znowelizowanych i zatwierdzonych w dniu wydania decyzji druków informacyjnych (opublikowany w Dz.Urz.MZ.05.02.07).
Niniejszy komunikat nawiązuje do Komunikatu Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 22-04-2004

Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego GIF-DD/48/04 z dnia 21-10-2004
dotyczące importu produktów leczniczych. Pismo nawiązuje do Komunikatu Nr 8/04 GIF-P-021-15/D/AK/04 z dnia 29-09-2004

Komunikat z dnia 01-10-2004
w sprawie decyzji Nr 36/WC/2004 z dnia 01-10-2004 odnośnie wycofania z obrotu na terenie całego kraju wszystkich serii produktu leczniczego VIOXX (Rofeocxibum)

Komunikat Nr 8/04 GIF-P-021-15/D/AK/04 z dnia 29-09-2004
dotyczący importu produktów leczniczych.

Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego GIF-P-L-022-82/PB/04 z dnia 05-08-2004
dotyczace kompetencji Wojewódzkich Inspektorów Framaceutycznych w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zaezwolenia na prowadzenie apteki.

Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego GIF-P-024-21/AK/04 z dnia 19-08-2004
dotyczace darowizn produktów leczniczych.

Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego GIF-P-L-022-86/A/AK/04 z dnia 19-08-2004
w sprawie świadczenia usług w zakresie transportowania produktów leczniczych.

Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego GIF-DD-28/04 z dnia 18-08-2004
informujące o ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego GIF-P-L-01-58/RS/04 z dnia 28-06-2004
w sprawie monitorowania zmian w zakresie stosunków własnościowych zachodzących u przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne.

Komunikat Nr 7/04 GIF-N/43/H/28/2004 z dnia 26-05-2004
w sprawie obowiązków kierownika hurtowni farmaceutycznej w zakresie powiadamiania o wstrzymywaniu i wycofywaniu z obrotu produktów leczniczych.

Komunikat Nr 6/04 GIF-IW-044/6/04 z dnia 18-05-2004
w sprawie trybu i sposobu uznawania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony organ z innego państwa.

Komunikat Nr 5/04 GIF-N-N-211/4/04 z dnia 06-05-2004
w sprawie obowiązku kontroli seryjnej wstępnej.

Komunikat Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 22-04-2004
w sprawie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które w procesie postępowania o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, nie miały znowelizowanych i zatwierdzonych w dniu wydania decyzji druków informacyjnych.
Niniejszy komunikat nawiązuje do Komunikatu Ministra Zdrowia BMK-078-134/03 z dnia 31-12-2003.

Pismo Dyrektora Departamentu Inspekcji ds. Wytwarzania GIF-IW-013/B/1/04 z dnia 18-03-2004
w sprawie wniosków o udzielenie i zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Komunikat Nr 3/2004 GIF-N-N-211-3/MK/04 z dnia 19-02-2004
w sprawie kontroli jakości produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu po raz pierwszy na podstawie przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.).

Komunikat Nr 2/2004 GIF-N-N-49-1/MSz/04 z dnia 10-02-2004
w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej.

Komunikat Nr 1/2004 GIF-P-Z-0211-1/TP/04 z dnia 03-02-2004
w sprawie wykazu przedsiębiorców, którzy w terminie do 31.12.2003 r. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382 z późn. zm.).


Rok 2003


Komunikat Ministra Zdrowia BMK-078-134/03 z dnia 31-12-2003
w sprawie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które w procesie postępowania o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, nie miały znowelizowanych i zatwierdzonych w dniu wydania decyzji druków informacyjnych.
Niniejszy komunikat nawiązuje do Komunikatu z dnia 9-12-2002, który dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia: Aktualności > Komunikaty.

Komunikat Nr 8/2003 GIF-DD-103/03 z dnia 05-12-2003
w sprawie przypomnienia przedsiębiorcom prowadzącym na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi nie wymagającymi uzyskania zezwolenia o obowiązku złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Komunikat Nr 7/2003 GIF-DD/102/03 z dnia 28-11-2003
w związku z informacjami dotyczącymi produktów leczniczych zarejestrowanych w okresie od października 2001 do marca 2003r.

Komunikat Nr 6/2003 GIF-N/42/AZ z dnia 28-08-2003
w sprawie dostosowania aptek szpitalnych do przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.

Komunikat Nr 5/2003 GIF-IW-011/109/03 z dnia 22-07-2003
sprawie weryfikacji przez wytwórców produktów leczniczych, producentów z którymi zawarli tzw. umowy kontraktowe, pod kątem spełnienia przez nich wymogu uzyskania zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Komunikat Nr 4/2003 GIF-DD-36/03 z dnia 30-05-2003
przypominający o obowiązku dostosowania się przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem produktów leczniczych do przepisów   ustawy Prawo farmaceutyczne i konieczności uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie.

Komunikat Nr 3/2003 GIF-IW-408/30/03 z dnia 19-03-2003
w sprawie obowiązku przekazywania do Głównego Inspektora Farmaceutycznego do dnia 31.03.2003r. wykazu wytwarzanych produktów leczniczych.

Komunikat Nr 2/2003 GIF-DD-25/03 z dnia 19-03-2003
w sprawie materiałów reklamowych niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

Komunikat Nr 1/2003 GIF-N-N-7/826/6/03 z dnia 06-03-2003
w sprawie zaopatrywania się lekarzy w produkty lecznicze w aptece ogólnodostępnej na podstawie zapotrzebowania.