Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Główny Inspektorat Farmaceutyczny udostępnia możliwość złożenia wniosku poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Głowny Inspektorat Farmaceutyczny na e-PUAP posiada nazwę GIFarm natomiat adres to GIFarm/skrytka lub GIFarm/skrytkaESP.
 

 

Wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzeni hurtowni farmaceutycznej należy składać za pomocą systemu eGate:
 

 

U W A G A:
W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do GIF:
 
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do GIF:
 
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub zaufanym profilem e-PUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • .doc, .rtf
  • .xls
  • .csv
  • .txt
  • .gif, .tif (.tiff), .bmp, .jpg (.jpeg), .png
  • .pdf
  • .zip
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
 4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.