Nadzór nad szczepionkami - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Nadzór nad szczepionkami

Nadzór nad szczepionkami

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje nadzór nad jakością produktów leczniczych znajdujących się w obrocie, w tym szczepionek. Każde zgłoszenie podejrzenia niespełnienia wymagań jakościowych produktów leczniczych jest analizowane i wyjaśniane, celem oceny wady jakościowej oraz oceny zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, Główny Inspektor Farmaceutyczny podejmuje decyzje w zakresie w swoich kompetencji, w celu wyeliminowania z rynku produktów leczniczych niezgodnych z ustalonymi wymaganiami jakościowymi. Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie wycofania z obrotu, wstrzymania w obrocie oraz zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych są udostępnione na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, w zakładce Decyzje i komunikaty.

Koordynatorem przekazywania szczepionek na obszarze całego kraju, w ramach realizacji Programu Szczepień Ochronnych oraz organem nadzorującym jednostki odpowiedzialne za przechowywanie oraz przekazywanie szczepionek świadczeniodawcom jest Główny Inspektor Sanitarny. Do zadań Głównego Inspektora Sanitarnego należy również planowanie działań związanych z realizacją szczepień ochronnych oraz prowadzenie nadzoru nad ich realizacją.