Obrót hurtowy - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Obrót hurtowy

Obrót hurtowy

Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, działalność polegająca na zakupie, sprzedaży lub magazynowaniu produktów leczniczych, stanowi działalność regulowaną. Główny Inspektor Farmaceutyczny udziela zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, składów konsygnacyjnych i składów celnych produktów leczniczych w oparciu o przepisy ustawy.

Celem uzyskania zezwolenia należy zwrócić się z wnioskiem do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.  Zezwolenie mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy spełniają wymagania określone w rozdziale 6 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Obrót hurtowy produktami leczniczymi może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne i podlega nadzorowi ze strony Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

EudraGMDP to nazwa unijnej bazy danych, o której mowa w artykule 111 ( 6 ) dyrektywy 2001/83/WE oraz artykuł 80 ( 6 ) dyrektywy 2001/82/WE . Baza zawiera dane na temat udzielonych zezwoleń i wydanych certyfikatów dla przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem, importem lub dystrybucją produktów leczniczych, substancji czynnych lub substancji pomocniczych stosowanych do produkcji leków.