Najczęściej zadawane pytania - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

PRODUKTY LECZNICZE SFAŁSZOWANE ORAZ POCHODZĄCE Z NIELEGALNEGO ŹRÓDŁA

 1. Co to są sfałszowane produkty lecznicze?
  Sfałszowany produkt leczniczy to nieodpowiedniej jakości lek, który został wyprodukowany nielegalnie, poza wiedzą podmiotu odpowiedzialnego oraz bez zgody organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
 2. Jakie leki są najczęściej fałszowane?
  Fałszerstwo może dotyczyć wszystkich leków - zarówno oryginalnych jak i generycznych (odtwórczych). Najczęściej fałszowane są leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn, leki stosowane w psychiatrii, produkty lecznicze stosowane w leczeniu nowotworów i leki kardiologiczne.     
 3. Co zawierają sfałszowane produkty lecznicze i dlaczego są niebezpieczne?
  Wyniki badań przeprowadzanych do tej pory na sfałszowanych produktach leczniczych wykazują najczęściej:
  • zbyt małą ilość substancji czynnej – lek działa zbyt słabo, prawie niezauważalnie
  • całkowity brak substancji czynnej – lek nie działa wcale
  • niewłaściwą substancję czynną – lek działa zupełnie inaczej niż powinien (np. lek  przeciwbólowy obniża ciśnienie krwi lub działa przeciwbakteryjnie, lecz nie łagodzi bólu)
  • substancję niedopuszczoną do stosowania w lekach – taki lek jest szczególnie niebezpieczny  z uwagi na jego toksyczność dla organizmu.

   Ponadto, sfałszowane produkty lecznicze prawie zawsze zawierają dużą ilość toksycznych zanieczyszczeń, które stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia człowieka.
   NAWET JEDNORAZOWE PRZYJĘCIE SFAŁSZOWANEGO PRODUKTU LECZNICZEGO MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ UTRATĄ ZDROWIA LUB ŚMIERCIĄ.
 4. Gdzie są dystrybuowane sfałszowane produkty lecznicze?
  Miejscem dystrybucji tych leków są bazary, siłownie, sexshopy oraz Internet. Sprzedaż jakichkolwiek leków na bazarach, w siłowniach i sexshopach jest całkowicie zabroniona.
 5. Gdzie kupić bezpieczne leki?
  Leki najbezpieczniej jest kupować w placówkach uprawnionych do obrotu produktami leczniczymi (np. w aptekach, punktach aptecznych oraz w sklepach zielarsko-medycznych).  
 6. Co to są produkty lecznicze pochodzące nielegalnego źródła?
  Są to wszystkie leki sprzedawane w miejscach, w których nie można prowadzić obrotu produktami leczniczymi. Dotyczy to zarówno leków, które nie zostały dopuszczone do obrotu na trenie Polski, jak i leków które są dopuszczone do obrotu na terenie RP, lecz są nielegalnie sprzedawane w miejscach do tego nieuprawnionych. Ich zła jakość wynika z nieodpowiednich warunków przechowywania oraz transportu.  
 7. Jakie leki mogą być przedmiotem obrotu?
  W sprzedaży na terenie RP mogą znajdować się tylko leki, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia lub przez Radę czy Komisję Europejską.
 8. Czy sprzedaż leków przez Internet jest legalna?
  Jest, ale prowadzić ją mogą tylko apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne działające na podstawie zezwolenia wydanego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Za pośrednictwem Internetu można sprzedawać tylko leki dostępne bez recepty.
 9. Jakie są najczęściej spotykane grupy leków pochodzących z nielegalnego źródła?  
  Najczęściej spotykane są:
  • leki z grupy sterydów anabolicznych, sprzedawane nielegalnie na siłowniach oraz w klubach  fitness
  • leki o działaniu odchudzającym, sprzedawane między innymi za pośrednictwem Internetu
  • leki służące w leczeniu zaburzeń erekcji, sprzedawane w sexshopach.
 10. Czy można przywozić z sobą leki zakupione poza granicami kraju?
  Do kraju można przywieźć na własny użytek nie więcej niż 5 opakowań produktu leczniczego, pod warunkiem, że nie zawiera w swoim składzie substancji odurzających i psychotropowych. Leku przywiezionego zza granicy na własny użytek nie wolno nikomu odsprzedawać.