Sporządzanie leków w aptekach szpitalnych - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Sporządzanie leków w aptekach szpitalnych

Sporządzanie leków w aptekach szpitalnych

Od marca 2014 r. dostępna jest najnowsza angielska wersja Przewodnika PIC/S w zakresie dobrych praktyk przygotowywania produktów leczniczych w zakładach opieki zdrowotnej.  Przewodnik ma charakter zbioru najbardziej aktualnych wytycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce przygotowywania leków w aptekach szpitalnych.