Województwo podkarpackie - Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne

Województwo podkarpackie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Rzeszowie:
mgr farm. Monika Urbaniak
ul. Warszawska 12a
35-205 Rzeszów
tel. (17) 862-05-45
fax (17) 862-04-06
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
www.rzeszow.wif.gov.pl
Delegatury