Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Obowiązek przekazywania danych do ZSMOPL, zgodnie z obecnymi regulacjami, wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 roku. Do tego czasu podmioty objęte obowiązkiem raportowania muszą zarejestrować się w systemie.

Gromadzenie danych w ZSMOPL opiera się o komunikaty przekazywane przez podmioty zobowiązane do raportowania, określone w przepisach ustawy Prawo Farmaceutyczne. W załączniku znajdują się najważniejsze informacje dotyczące podłączenia do systemu oraz wytyczne dotyczące niektórych aspektów raportowania w ramach ZSMOPL.

Jak podłączyć się do ZSMOPL? - Filmy instruktażowe

Doprecyzowanie wytycznych dotyczących komunikatów – dowiedz się więcej

ZSMOPL - FAQ - najczęściej zadawane pytania

2019.07.09 - Zmiana wymagalności numeru serii i daty ważności