Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Ustawa - Prawo farmaceutyczne i akty wykonawcze

Ustawa Prawo farmaceutyczne

Wybierz Strony

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261381

INNE

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/115/973
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/210/1327
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1478/1
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/113/989
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z organami wojskowymi sprawującymi nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/464/1
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/18/94