Patronat honorowy - Patronat Honorowy - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Patronat Honorowy

Patronat honorowy

Honorowy patronat Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub uczestnictwo Głównego Inspektora Farmaceutycznego w komitecie honorowym jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć, które są związane z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Wyróżnienia, o których mowa mogą być przyznane przede wszystkim dla przedsięwzięć mających zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne. Objęcie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego honorowego patronatu przedsięwzięcia lub uczestnictwo Głównego Inspektora Farmaceutycznego w komitecie honorowym przedsięwzięcia, nie oznacza wsparcia finansowego lub organizacyjnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

 


 

Regulamin przyznawania honorowego patronatu Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz uczestnictwa Głównego Inspektora Farmaceutycznego w komitecie honorowym

Załącznik nr 1 wzór wniosku
Załącznik nr 3 wzór sprawozdania
 


Patronaty