Wyniki naborów - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Wyniki naborów

Wyniki naborów

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty - inspektora ds. obortu hurtowego w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 18.10.2019 r. numer ogłoszenia 55958).

Wynik naboru: nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/ kandydata

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
radcy prawnego w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 30.08.2019 r. numer ogłoszenia 53283).

Nabór zakończony zatrudnieniem kandydata:

Pani Milena Żywiecka zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszego specjalisty w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko starszego
specjalisty w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 26.10.2019 r. numer ogłoszenia 56462).

Wynik naboru: nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/ kandydata

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszego specjalisty w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko starszego
specjalisty w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 12.09.2019 r. numer ogłoszenia 54061).

Nabór zakończony zatrudnieniem kandydata:

Pani Aleksandra Jóźwiak-Kisielewska zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referenta prawnego w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
referenta prawnego w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 17.09.2019 r. numer ogłoszenia 54302).

Nabór zakończony zatrudnieniem kandydata:

Pani Natalia Pałka zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszego specjalisty w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko starszego
specjalisty w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 7.10.2019 r. numer ogłoszenia 55323).

Wynik naboru: nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/ kandydata

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza ds. obsługi kancelarii w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko referendarza ds. obsługi kancelarii
w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 18.09.2019 r. numer ogłoszenia 54364).

Wynik naboru: nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/ kandydata

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszego specjalisty ds.komunikacji w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko starszego
specjalisty ds. komunikacji w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 23.09.2019 r.
numer ogłoszenia 54616).

Wynik naboru: nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki:

Pani Dominika Walczak, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 9.08.2019 r.
numer ogłoszenia 52371).

Wynik naboru: nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki:

Pani Małgorzata Walczak, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszego specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko starszego specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Wydziale ds. Nadzoru nad Wytwarzaniem Produktów Sterylnych
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 12.04.2019 r. numer ogłoszenia 45889).

Wynik naboru: nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki:

Pani Magdalena Odachowska, zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. obsługi sekretarskiej w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi sekretarskiej
w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 13.05.2019 r. numer ogłoszenia 47321).

Wynik naboru: nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki:

Pani Iwona Molak-Turek, zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 8.06.2019 r.
numer ogłoszenia 47960).

Wynik naboru: nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki:

Pani Joanna Tybora, zm. Pruszków

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. obsługi sekretarskiej w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi sekretarskiej
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 24.06.2019 r. numer ogłoszenia 49692).

Wynik naboru: nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/ kandydata

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszego specjalisty w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
starszego specjalisty w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 28.03.2019 r. numer ogłoszenia 45273).

Nabór zakończony zatrudnieniem kandydata:

Pani Natalia Falęcka - Tyszka zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 8.06.2019 r. numer ogłoszenia 49019).

Wynik naboru: nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/ kandydata

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 05.04.2019 r. numer ogłoszenia 45722).

Nabór zakończony zatrudnieniem kandydata:

Pan Jacek Śnieć zam. Wieliszew

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszego specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko starszego specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Wydziale ds. Nadzoru nad Wytwarzaniem Produktów Niesterylnych
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 9.04.2019 r. numer ogłoszenia 45903).

Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatek:

Pani Katarzyna Lipińska, zam. Pomiechówek

Pani Małgorzata Wiśniewska, zam. Warszawa

Pan Marek Jakubowski, zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszego specjalisty w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
starszego specjalisty w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 12.04.2019 r. numer ogłoszenia 45918).

Wynik naboru: nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/ kandydata

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. obsługi sekretarskiej w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. obsługi sekretarskiej w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 05.04.2019 r. numer ogłoszenia 45735).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Lidię Pogorzelską zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
naczelnika Wydziału Informatyki  w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 22.03.2019 r. numer ogłoszenia 44913).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Cezarego Nitę zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalista ds. archiwizacji w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. archiwizacji w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 21.03.2019 r. numer ogłoszenia 44779).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Krzysztofa Widmańskiego zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
radcy prawnego w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 22.03.2019 r. numer ogłoszenia 44938).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano:

1. Pana Bartłomieja Kowalczyka, zm. Warszawa

2. Panią Renatę Rychter, zm. Warszawa

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansowo - Księgowym w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, został zakończony został nabór na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansowo-Księgowym
w  Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 13.03.2019 r. numer ogłoszenia 43966).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Magdalenę Zwierzchowską, zm. Warszawa

 

nformacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. obsługi sekretarskiej w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. obsługi sekretarskiej w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 8.03.2019 r. numer ogłoszenia 44133).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Małgorzatę Kozakiewicz, zm. Liski

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko naczelnika Wydziału ds. Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
naczelnika Wydziału ds. Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 19.02.2019 r. numer ogłoszenia 43107).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Renatę Puzan-Udziela, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Wydziale ds. Nadzoru nad Wytwarzaniem Produktów Sterylnych w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 19.02.2019 r. numer ogłoszenia 43075).

Wynik naboru: nie wyłoniono najlepszych kandydatów/kandydatek

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. obsługi sekretarskiej w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi sekretarskiej
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 18.02.2019 r. numer ogłoszenia 42957).

Wynik naboru: nie wyłoniono najlepszych kandydatów/kandydatek

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszego specjalisty w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
starszego specjalisty w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 25.02.2019 r. numer ogłoszenia 43291).

Wynik naboru: nie wyłoniono najlepszych kandydatów/kandydatek

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
radcy prawnego w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 18.01.2019 r. numer ogłoszenia 41229).

Wynik naboru: decyzja kandydata / kandydatki o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 8.02.2019 r. numer ogłoszenia 42490).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano:

Panią Annę Buch, zam. Warszawa

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansowo - Księgowym w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, został zakończony został nabór na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansowo-Księgowym
w  Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 5.02.2019 r. numer ogłoszenia 42082).

Wynik naboru: decyzja kandydata / kandydatki o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Wydziale ds. Nadzoru nad Wytwarzaniem Produktów Niesterylnych w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 18.01.2019 r. numer ogłoszenia 41236).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano:

Panią Agnieszkę Wlazły zam. Łódź

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru (3 stanowiska)

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru  (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 11.01.2019 r. numer ogłoszenia 40814).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano:

Pana Tomasza Kozakiewicza zam. Nadarzyn

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale ds. Wspólpracy Międzynarodowej w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty w Wydziale ds. Współpracy Międzynarodowej w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 18.01.2019 r. numer ogłoszenia 41208).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Małgorzatę Gajęcką, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 17.01.2019 r. numer ogłoszenia 41125).

Brak ofert kandydatów/kandydatek.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. sieci komputerowych w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
głównego specjalisty ds. sieci komputerowych w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 8.01.2019 r. numer ogłoszenia 40557).

Brak ofert kandydatów/kandydatek.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 29.11.2018 r.
numer ogłoszenia 38740).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Danutę Jatczak - Drozdowską, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 10.12.2018 r. numer ogłoszenia 39325).

Wynik naboru: nie wyłoniono najlepszych kandydatów/kandydatek

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referendarza w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, został zakończony został nabór na stanowisko referendarza
w  Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 30.11.2018 r. numer ogłoszenia 38842).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Kingę Sasin zam. Tłuszcz

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty  w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, został zakończony został nabór na stanowisko specjalisty
w  Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 30.11.2018 r. numer ogłoszenia 38711).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Emila Bujniaka zm. Warszawa

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty  w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
starszego specjalisty w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 8.11.2018 r. numer ogłoszenia 37526).

Wynik naboru: nie wyłoniono najlepszych kandydatów/kandydatek

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. sieci komputerowych w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
głównego specjalisty ds. sieci komputerowych w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 24.10.2018 r. numer ogłoszenia 36590).

Wynik naboru: nie wyłoniono najlepszych kandydatów/kandydatek

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 29.10.2018 r. numer ogłoszenia 36891).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano:

1. Panią Ewę Mróz, zm. Warszawa

2. Panią Agnieszkę Zasieczna, zm. Warszawa

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referendarza w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, został zakończony został nabór na stanowisko referendarza
w  Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 6.11.2018 r. numer ogłoszenia 37325).

Wynik naboru: oferty kandydatów/kandydatek nie spełniały wymagań formalnych

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru (5 stanowisk)

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru  (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 25.09.2018 r. numer ogłoszenia 34711).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano:

1. Pana Tomasza Bielendę zam. Warszawa

2. Panią Agnieszkę Galińską zam. Warszawa

3. Panią Wiolettę Ostrowską zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. prawnych w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. prawnych w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 3.09.2018 r. numer ogłoszenia 33202).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano:

1. Panią Katarzynę Sieradzką zam. Warszawa

2. Pana Wojciecha Frąckowiaka zam. Warszawa

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty  w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, został zakończony został nabór na stanowisko specjalisty
w  Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 4.09.2018 r. numer ogłoszenia 33369).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Franciszka Kosińskiego, zm. Piaseczno

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru (3 stanowiska)

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru  (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 1.08.2018 r. numer ogłoszenia 31511).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano:

1. Pana Lesława Durskiego, zm. Rzeszów

2. Panią Małgorzatę Michna, zm. Kolonia Janów

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko naczelnika Wydziału ds. Jakości Produktów Leczniczych w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
naczelnika Wydziału ds. Jakości Produktów Leczniczych w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 6.09.2018 r.
numer ogłoszenia 31716).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Dariusza Osińskiego, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 9.07.2018 r. numer ogłoszenia 30185).

Wynik naboru: nie wyłoniono najlepszych kandydatów/kandydatek

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, został anulowany nabór na stanowisko
specjalisty ds. zamówień publicznych  w  Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 24.07.2018 r. numer ogłoszenia 31017).

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty  ds. prawnych w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. prawnych w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 6.07.2018 r. numer ogłoszenia 30055).

Wynik naboru: decyzja kandydata / kandydatki o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru  (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 27.06.2018 r. numer ogłoszenia 29593).

Wynik naboru: nie wyłoniono najlepszych kandydatów/kandydatek

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. sieci komputerowych w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. sieci komputerowych w  Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 9.07.2018 r. numer ogłoszenia 30235).

Wynik naboru: oferty kandydatów/kandydatek nie spełniały wymagań formalnych

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru  (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 18.06.2018 r. numer ogłoszenia 29051).

Brak ofert kandydatów/kandydatek.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. zamówień publicznych  w  Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 15.05.2018 r. numer ogłoszenia 27142).

Wynik naboru: nie wyłoniono najlepszych kandydatów/kandydatek

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. sieci komputerowych w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. sieci komputerowych  w  Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 28.05.2018 r. numer ogłoszenia 27315).

Wynik naboru: oferty kandydatów/kandydatek nie spełniały wymagań formalnych

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru  (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 26.04.2018 r. numer ogłoszenia 26320).

Wynik naboru: nie wyłoniono najlepszych kandydatów/kandydatek.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 29.03.2018 r.
numer ogłoszenia 24736).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Monikę Gołaszewską, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty - inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru  (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 22.03.2018 r. numer ogłoszenia 24345).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Dominika Dróżkę, zm. Kozłów Biskupi

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko podreferendarza ds. wsparcia informatycznego w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
podreferendarza ds. wsparcia informatycznego w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 6.03.2018 r. numer ogłoszenia 23131).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Michała Oliwińskiego, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty  w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 27.02.2018 r. numer ogłoszenia 22960).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Katarzynę Kowalczyk, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 9.11.2017 r.
numer ogłoszenia 17797).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Janusza Bartosińskiego, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
radcy prawnego w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 27.12.2017 r.
numer ogłoszenia 19869).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Elżbietę Dobrenko, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. jakości produktów leczniczych w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. jakości produktów leczniczych w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 10.11.2017 r.
numer ogłoszenia 17817).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Katarzynę Wierzbicką, zm. Piaseczno

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. prawnych w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
specjalisty ds. prawnych w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 15.11.2017 r.
numer ogłoszenia 18032).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Katarzynę Budlewską, zm. Brwinów

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza ds. finansowo – księgowych w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
referendarza ds. finansowo - księgowych w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 27.10.2017 r.
numer ogłoszenia 17213).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Ninę Mikołajko-Gosik, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty – inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – inspektora ds. obrotu hurtowego
w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 9.11.2017 r. numer ogłoszenia 17791).

Brak ofert kandydatów/kandydatek.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 10.08.2017 r. numer ogłoszenia 14102).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Elizę Burek, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 10.08.2017 r. numer ogłoszenia 14104).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Mateusza Kowalczyka, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 10.08.2017 r. numer ogłoszenia 14086).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Annę Jencz, zm. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 1.07.2017 r. numer ogłoszenia 12546).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Magdalenę Śliczniak, zm. Kobyłka

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. archiwizacji w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. archiwizacji w Biurze Dyrektora Generalnego
(ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 13.06.2017 r. numer ogłoszenia 11963).

Wynik naboru: Nie wyłoniono najlepszych kandydatek / kandydatów

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty - inspektora ds. wytwarzania
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 14.06.2017 r. numer ogłoszenia 12008).

Wynik naboru: Nie wyłoniono najlepszych kandydatek / kandydatów

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty  ds. obrotu hurtowego
w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 29.05.2017 r. numer ogłoszenia 11291).

Wynik naboru: Decyzja kandydata / kandydatki o rezygnacji z objęcia stanowiska.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza ds. finansowo – księgowych w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
referendarza ds. finansowo - księgowych w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 09.06.2017 r.
numer ogłoszenia 11842).

Wynik naboru: Oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza ds. finansowo – księgowych w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
referendarza ds. finansowo - księgowych w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 11.05.2017 r.
numer ogłoszenia 10881).

Wynik naboru: Nie wyłoniono najlepszych kandydatek / kandydatów

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza ds. archiwizacji w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
referendarza ds. archiwizacji w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 27.04.2017 r.
numer ogłoszenia 10585).

Wynik naboru: Nabór zakończony bez wyboru kandydatki / kandydata

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. rachunkowości zarządczej w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
głównego specjalisty ds. rachunkowości zarządczej w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 24.02.2017 r.
numer ogłoszenia 8753).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Jacka Gdańskiego, zm. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza ds. finansowo – księgowych w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
referendarza ds. finansowo - księgowych w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 3.04.2017 r.
numer ogłoszenia 9891).

Wynik naboru: Decyzja kandydata / kandydatki o rezygnacji z objęcia stanowiska.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza ds. obsługi kancelarii w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
referendarza ds. obsługi kancelarii w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 20.03.2017 r.
numer ogłoszenia 9436).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Iwonę Chaberską, zam. Marki.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza ds. archiwizacji w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
referendarza ds. archiwizacji w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 14.03.2017 r.
numer ogłoszenia 9269).

Wynik naboru: Decyzja kandydata / kandydatki o rezygnacji z objęcia stanowiska.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza ds. obsługi sekretariatu w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
referendarza ds. obsługi sekretariatu w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 24.03.2017 r.
numer ogłoszenia 9636).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Paulinę Gwiazdę, zam. Piaseczno.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. walidacji i oceny systemów w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko
głównego specjalisty ds. walidacji i oceny systemów w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 22.02.2017 r.
numer ogłoszenia 8711).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Rafała Przedmojskiego zm. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty – inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – inspektora ds. obrotu hurtowego
w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 22.02.2017 r. numer ogłoszenia 8704).

Oferty kandydatów/kandydatek nie spełniały wymogów formalnych.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza ds. finansowo – księgowych w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko referendarza ds. finansowo – księgowych
w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 16.01.2017 r. numer ogłoszenia 7468).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Sylwię Kata, zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty – inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – inspektora ds. wytwarzania
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania. Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 30.12.2016 r. (numer ogłoszenia 6951).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Dorotę Chmielińską, zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty – inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – inspektora ds. wytwarzania
w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania. Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 09.12.2016 r. (numer ogłoszenia 6351).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Martę Piekutowską - Głaszczkę, zam. Piaseczno.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. systemu bazodanowego SITE i EudraGMP dla substancji czynnych w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy
ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. systemu bazodanowego SITE i EudraGMP dla substancji czynnych w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania
(ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 15.12.2016 r. numer ogłoszenia 6562).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Małgorzatę Gajos, zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty – inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy
ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 21.11.2016 r. numer ogłoszenia 5697).

Brak ofert kandydatów/kandydatek.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. legislacji w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą
przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. legislacji w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 11.10.2016 r. ogłoszenie numer 4388).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Kamila Rasińskiego, zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. organizacji w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą
przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 29.10.2016 r. numer ogłoszenia 5057).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Angelikę Gagon, zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty – inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – inspektora ds. obrotu hurtowego
w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 4.10.2016 r. numer ogłoszenia 4168).

Oferty kandydatów/kandydatek nie spełniały wymogów formalnych.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 16.09.2016 r. numer ogłoszenia 3621).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano:

  1. Pana Wojciecha Orzechowskiego, zam. Warszawa
  2. Panią Agnieszkę Szafko, zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty – inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – inspektora ds. wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 09.08.2016 r. numer ogłoszenia 2370).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Beatę Berlińską, zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. legislacji w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. legislacji w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 19.09.2016 r. numer ogłoszenia 3678).

Oferty kandydatów/kandydatek nie spełniały wymogów formalnych.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 13.09.2016 r. numer ogłoszenia 3427).

Nabór został anulowany.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 3.08.2016 r. numer ogłoszenia 2132).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Katarzynę Bartold, zam. Borzęcin Duży

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 14.07.2016 r. numer ogłoszenia 1097).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Jacka Okonia zam. Łuków

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 14.07.2016 r. numer ogłoszenia 1093).

Wynik naboru: decyzja kandydatek o rezygnacji z objęcia stanowiska.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 2.06.2016 r. numer ogłoszenia 92).

Oferty kandydatów/kandydatek nie spełniały wymogów formalnych.

 

nformacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty – inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 10.05.2016 r. numer ogłoszenia 180840).

Nabór zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru (ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 5.04.2016 r. numer ogłoszenia 179697).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano:

  1. Panią Annę Księżopolską zam. Warszawa.
  2. Panią Joannę Szajnik – Solską zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza ds. obsługi kancelarii w Biurze Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko referendarza ds. obsługi kancelarii w Biurze Dyrektora Generalnego.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 5.04.2016 r. (numer ogłoszenia 179674).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Bogumiłę Sąpór zam. Raszyn

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 7.04.2016 r. (numer ogłoszenia 179757).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Elżbietę Flis zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie kod 00-082, zakończony został nabór na stanowisko referendarza ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Departamencie Nadzoru

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 5.04.2016 r. (numer ogłoszenia 179690).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano:

  1. Panią Annę Mięgoć zam. Warszawa.
  2. Panią Annę Protas zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Specjalisty ds. prawnych w Departamencie Prawnym

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko Specjalisty ds. prawnych w Departamencie Prawnym.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 23.12.2015 r. (numer ogłoszenia 176384).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Szymona Piotrowskiego zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty – inspektora ds. Wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. Wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 14.11.2015 r. (numer ogłoszenia 175228).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Izabelę Jemielity zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista Inspektor ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji ds. Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 10.12.2015 r. (numer ogłoszenia 176015).

Nabór został zakończony. Brak ofert kandydatów/kandydatek.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista Inspektor ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji ds. Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 10.11.2015 r. (numer ogłoszenia 175053).

Nabór został zakończony. Brak ofert kandydatów/kandydatek.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Główny Specjalista ds. prawnych w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko: Głównego Specjalisty ds. prawnych w Departamencie Nadzoru.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 22.10.2015 r. (numer ogłoszenia 174445).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Pana Łukasza Szmulskiego, zam. Sulejówek.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista Inspektor ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji ds. Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 27.10.2015 r. (numer ogłoszenia 174596).

Nabór został zakończony. Brak ofert kandydatów/kandydatek.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista Inspektor ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji ds. Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 14.10.2015 (numer ogłoszenia 174143).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowiska wybrano: Panią Iwonę Piec, zam. Pruszków.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty – w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty  w Departamencie Nadzoru.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 09.10.2015 r. r. (numer ogłoszenia 174035).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano: Pana Tomasza Lisiewskiego, zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko referendarza – w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko referendarza  w Departamencie Nadzoru.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 09.10.2015 r. r. (numer ogłoszenia 174039).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano: Panią Annę Jesionkowską, zam. Marki

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista Inspektor ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji ds. Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 2.10.2015 r. (numer ogłoszenia 173815).

Nabór został zakończony. Brak ofert kandydatów/kandydatek.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista Inspektor ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji ds. Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 28.09.2015 (numer ogłoszenia 172617).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowiska wybrano: Panią Monikę Dziełak, zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty – inspektora ds. Wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. Wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 05.08.2015 r. (numer ogłoszenia 171929).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano:

  1. Panią Małgorzatę Berską, zam. Warszawa
  2. Panią Annę Hemperek, zam. Lubiczów
  3. Panią Alicję Łuczycką, zam. Warszawa

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty – inspektora ds. Wytwarzania Substancji Czynnych w Wydziale ds. Nadzoru nad Substancjami Czynnymi  w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – inspektora ds. Wytwarzania Substancji Czynnych w Wydziale ds. Nadzoru nad Substancjami Czynnymi w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 05.08.2015 r. (numer ogłoszenia 171928).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano: Panią Małgorzatę Ciszewską , zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista Inspektor ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. Obrotu Hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 23.06.2015 r.  (numer ogłoszenia 170613).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano: Panią Marzenę Biwojno, zam. Łomianki.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista ds. systemów informatycznych w Biurze Dyrektora Generalnego.

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. systemów informatycznych w Biurze Dyrektora Generalnego.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 22.06.2015 r. (numer ogłoszenia 170580).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano: Pana Marka Charążkę, zam. Warszawa

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista – inspektor ds. Wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – inspektora ds. Wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 02.06.2015 r. (numer ogłoszenia 170048).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano: Panią Joannę Sosnowską , zam. Wołomin-Duczki.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista – inspektor ds. Wytwarzania Substancji Czynnych w Wydziale ds. Nadzoru nad Substancjami Czynnymi  w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – inspektora ds. Wytwarzania Substancji Czynnych w Wydziale ds. Nadzoru nad Substancjami Czynnymi w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 02.06.2015 r. (numer ogłoszenia 170025).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano: Panią Ewę Kleczkowską – Plichta , zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista ds. systemu bazodanowego SITE i EudraGMP w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania.

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty ds. systemu bazodanowego SITE i EudraGMP w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 26.06.2015 (numer ogłoszenia 170692).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowiska wybrano: Panią Ewę Ratkowską, zam. Wąsy Kolonia.  

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista– inspektor ds. Wytwarzania Substancji Czynnych w Wydziale ds. Zapewnienia Jakości Inspekcji w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie,
kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko specjalisty – inspektora ds. Wytwarzania Substancji Czynnych w Wydziale ds. Zapewnienia Jakości Inspekcji w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania.

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 02.06.2015 r. (numer ogłoszenia 170033).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano: Panią Katarzynę Łastawską, zam. Warszawa.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Specjalista - Inspektor ds. Wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informuje, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie, kod 00-082 zakończony został nabór na stanowisko Specjalisty-Inspektora ds. Wytwarzania w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

Ogłoszenie w BIP KPRM z dnia 25.03.2015 r. (numer ogłoszenia 168270).

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Katarzynę Kęsik-Olędzką, zam. Warszawa.